MARITIM ELEKTRONIKK
– KOMPETANSE OG KVALITET

Furuno er blitt distributør av WASSP

Furuno Norge AS har blitt distribusjon av WASSP multistråle ekkolodd i Norge og Nordvest Russland.
ENL’s multistråle ekkolodd «WASSP» er utviklet for å gi detaljert informasjon om bunnforhold, så vel som fisk og andre objekt i vannkolonnen.  Et mulitistråle ekkolodd skiller seg fra andre ekkolodd ved at det kartlegger et stort areal av havbunnen på kort tid og med stor nøyaktighet.

Innenfor fiskeri, vil WASSP være velegnet til pelagisk fiskeri, bunntråling, line- og garnfiske, snurrevad og teinefiske. WASSP blir også brukt av seriøse sportsfiskere, mens dykkere bruker det til å kartlegge og posisjonsbestemme objekter før de starter dykkingen. Fiskeoppdrettere kan kartlegge bunnforhold før oppankring av oppdrettsanlegg, og utføre jevnlig kontroll av oppankringen. WASSP kan også benyttes til å kartlegge andre installasjoner på havbunnen. Enkelte redningstjenester bruker WASSP i forbindelse med søk og redning. I tillegg finnes det også i en «scientific» versjon, som er spesielt tilpasset strenge krav til vitenskapelig kartleggingsarbeid.

WASSP kan enkelt integreres med fiskeriplotteren MaxSea. Dermed kan den brukeren selv enkelt bygge opp sine egne 3D modeller av havbunnen. Dette kan i sin tur brukes for å planlegge senere fiskeri, eller å dokumentere bunnforhold overfor involverte myndigheter. WASSP integreres enkelt mot andre Furuno-instrument, og kan inngå som en del av et fullintegrert navigasjons- og fiskeletingsprodukt. 

For pristilbud og mer informasjon om produktet, kontakt oss.

Hvem er vi?

Serco AS er leverandør innen maritim elektronikk til fiskefartøy, yrkesfartøy og fritidsbåter. Vi har lang yrkeserfaring innen fagområdene navigasjon, kommunikasjon og fiskeletingsutstyr.

Hva gjør vi?

Serco AS utfører service, vedlikehold og rehabilitering på alle typer fartøy, fra komplekse skip til mindre båter.

Kontakt

Serco AS
Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg
Telefon: 815 56 920
E-post: Klikk her